Gouden bergen beloven kunnen we allemaal, het verschil maken niet.

Organisaties kunnen via dit meldpunt onafhankelijk advies krijgen bij onvrede over hun subsidieadviseur.

Meld een klacht

Waarom een subsidiemeldpunt?

Subsidieadvies is een vak. Een goede subsidieadviseur draagt bij aan het waarmaken van de ambities van organisaties.
Met dit meldpunt beoogt de NVAS de kwaliteit en transparantie van het subsidievak te vergroten. “Wij merken dat er onder bedrijven en instellingen veel vragen leven over de verwachtingen en ervaringen met adviseurs”, aldus Jasper Munier, voorzitter van de NVAS, “Helaas hebben we meermaals gezien dat bedrijven grote problemen krijgen, wanneer ze niet met de juiste adviseur in zee gaan.”

Naar het persbericht >>>

Meldpunt ook voor vragen!

Behalve voor het melden van klachten kunnen ondernemers bij het Subsidiemeldpunt ook terecht met vragen. Wilt u bijvoorbeeld weten of de werkwijze van een adviseur deugdelijk is, dan kan de NVAS u wijzen op de standaarden die zij hiervoor hanteert. Ook kan het meldpunt u doorverwijzen naar adviseurs die zijn aangesloten bij de NVAS zodat u meerdere prijsopgaven kunt vergelijken.

Naar het vragenformulier >>>


Voorbeelden

Enkele voorbeelden van adviezen die u meer kwaad dan goed zullen doen

Er zijn altijd kansen

U wordt telefonisch benaderd met de volgende boodschap: "Meneer, voor € 500 no cure no pay zoeken wij de kansen voor u uit, vinden wij een subsidie, dan betaalt u ons, zo niet, dan niet...!" Waarom niet doen? Subsidie voor investeren in energiebesparende maatregelen is bijna voor iedereen bereikbaar. Maar wat heeft u aan dat 'onderzoek' als u niet voornemens bent een zonnepaneel aan te schaffen?

Vraagt u maar zoveel mogelijk aan

Uiteraard, begroten is een lastig onderdeel van een subsidieaanvraag. Toch doet u er niet verstandig aan om helemaal blind te varen op de 'ervaring' van een subsidieadviseur. Ten eerste is het uw project, uw ervaring en uw organisatie, ten tweede is de adviseur wellicht niet geheel onafhankelijk, omdat u hem wellicht betaalt over de behaalde subsidie.
U doet er beter aan om in dat geval een adviseur in te schakelen op uren x tarief of duidelijke afspraken te maken over de hoogte van de no cure no pay fee.


U zoekt een subsidieadviseur met verstand van zaken?

   Jasper Munier, voorzitter NVAS

“Wij merken dat er onder bedrijven en instellingen veel vragen leven over de verwachtingen en ervaringen met adviseurs”Het subsidiemeldpunt is een initiatief van de NVAS, de Nederlandse Vereniging van subsidieadviseurs. De NVAS is in 1987 opgericht en telt op dit moment 80 leden. De vereniging stelt zich o.a. ten doel de bevordering van het aanzien van het beroep van subsidieadviseur. Daarnaast treedt de vereniging als gesprekspartner op voor de overheid om daarbij ervaringen en wensen met betrekking tot subsidies aan de orde te stellen.
Bent u een subsidieadviseur, beschikt u over ervaring en retenties en wilt u uw vak verdiepen? Wordt dan lid van de NVAS

Naar website NVAS >>>

Telefoonnummer Subsidiemeldpunt: 075 614 89 19